WYBIERZ KLUB
Manhattan
Rental Park
Wejherowo
Przymorze
Chelm
Riviera
Alchemia
Suchanino
Sopot
  
1

Promocja!

Przez pierszy miesiąc
Karta Open za 1zł.

Oferta ważna do końca września.

Mechanizm promocji

od 06.09.2017 r. do 30.09.2017 r. dla klubu Tiger GYM Sopot Centrum w Sopocie przy ul. Dworcowej 7.

 1. Słowniczek
  1. Organizator - TIGER SP Z O O z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk.
  2. Klub – klub Tiger GYM Sopot Centrum w Sopocie przy ul. Dworcowej 7.
  3. Klient – członek klubu posiadający aktywny lub zawieszony karnet w klubach sieci Tiger GYM.
  4. Nowy Klient – osoba nieposiadająca aktywnego ani zawieszonego karnetu w klubach sieci Tiger GYM.
  5. Karnet – Karta OPEN.
  6. Karta OPEN – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeńz wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubów oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 30 dni (Karta OPEN nie obejmuje usług zastrzeżonych przez Organizatora).
  7. Opłata aktywacyjna – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient w związku z przypisaniem członkostwa w klubach Tiger GYM w wysokości 100,00 zł brutto.
  8. Opłata administracyjna – bezzwrotna opłata w wysokości 100,00 zł brutto, którą ponosi Klient w związku z przerwaniem ciągłości karnetu w celu ponownego przydzielenia członkostwa.
 2. Klub sieci Tiger GYM objęty promocją
  Promocja dotyczy klubu Tiger GYM Sopot Centrum w Sopocie przy ul. Dworcowej 7
 3. Czas trwania
  Promocja rozpoczyna się w dniu 06.09.2017 r. (środa) o godzinie 13:00, a kończyw dniu 30.09.2017 r. (sobota) o godzinie 21:00.
 4. Warunki skorzystania z promocji
  1. Promocja skierowana jest do Nowych Klientów sieci Tiger GYM.
  2. Promocja dotyczy zniżki na zakup 30-dniowego karty OPEN wyłącznie w klubie Tiger GYM Sopot Centrum. Cena promocyjna nie obowiązuje przy zakupie karnetu w innym klubie.
  3. Osoby, o których mowa w pkt 4.1 w trakcie trwania niniejszej promocji są uprawnione do zakupu 30-dniowego karnetu OPEN w promocyjnej cenie 1 zł brutto (słownie: jeden złoty).
  4. Nowy Klient przy zakupie karnetu w ramach niniejszej promocji zobowiązany jest do wniesienia obowiązkowej jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokości 100 zł brutto (słownie: sto złotych) niezbędnej do przydzielenia członkostwa w sieci klubów Tiger GYM.
  5. Za cenę promocyjną określoną w pkt 4.3 niniejszego Regulaminu oraz na warunkach w nim określonych może zostać zakupiony karnet, którego data ważności rozpoczyna się 06.09.2017 r. lub w terminie późniejszym obowiązywania promocji.
  6. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty klubowej powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu.
  7. Klienci mogą przedłużać zakupione w promocji karnety po cenach cennikowych
  8. Po zakończeniu promocji, tj. od 01.10.2017 roku obowiązują następujące ceny, tj.125,00 zł (karta OPEN).
  9. Nowym Klientom, którzy zakupią karnet w cenie promocyjnej i utrzymają ciągłość karnetu po zakończeniu promocji, tj. od 01.10.2017r. przysługuje cena 125,00 zł za 30 dni (karta OPEN) bez obowiązku wnoszenia opłaty administracyjnej.
  10. Zmiana rodzaju karnetu na inny jest równoznaczna z przerwaniem ciągłości i może wiązać się ze wzrostem ceny karnetu oraz jednorazową obowiązkową opłatą administracyjną.
 5. Inne
  1. Organizator zastrzega, że niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami.
  2. Wszelkie uwagi lub reklamacje co do warunków niniejszego Regulaminu i sposobu ich realizacji oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji Klubu, bądź za pośrednictwem poczty, z dopiskiem „Karta Open 1 zł”.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Każda osoba biorąca udział w promocji zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania zapisów Regulaminu sieci klubów Tiger GYM dostępnego w siedzibie Klubu.


facebook
praca
regulamin