WYBIERZ KLUB
Manhattan
Rental Park
Wejherowo
Przymorze
Chelm
Riviera
Alchemia
Suchanino
Sopot
  Zajęcia
1

Drogi Kliencie,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Tiger Gym uprzejmie informuje, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tiger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk (dalej My).
 2. Utworzyliśmy adres mailowy, pod którym możesz kontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych: iodo@tigergym.pl.
 3. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:
  - przygotowanie umowy między Tobą a Nami;
  - zrealizowanie podpisanej z Tobą umowy;
  - umożliwienie Ci korzystania z naszej oferty;
  - rozliczenie Twoich płatności zarejestrowanych przez nasz system obsługi;
  - umożliwienie Ci rezerwacji miejsca na zajęcia.
 4. Dane które przetwarzamy to:
  - imię i nazwisko;
  - adres e-mail;
  - numer telefonu.
  W celu uproszczenia procedury wejścia do klubu, związanego z identyfikacją Klienta, nieobowiązkowo, będziemy pobierać Twoje zdjęcie. Nie wyrażając zgody na jego pobranie jednocześnie zobowiązujesz się do okazywania dokumentu tożsamości podczas każdego wejścia na teren klubu Tiger Gym.
  We wszystkich wymienionych przypadkach będziemy nadal przetwarzać zdjęcia, które zostały do tej pory zgromadzone w naszej Bazie Danych Klientów - zgodnie z udzielonymi zgodami.
 5. Do Twoich danych mogą mieć dostęp firmy, które pomagają nam zrealizować dla Ciebie naszą ofertę, a także firmy obsługujące nasze systemy informatyczne.
 6. Podajesz dane dobrowolnie, jednak ważne jest, że odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z naszej oferty.
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania.
 8. Masz prawo do przenoszenia Swoich danych.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy.facebook
praca
regulamin